Alles wat u moet weten over de schuldsaldoverzekering

De schuldsaldoverzekering is een begrip dat bij veel mensen een belletje doet rinkelen. Maar niet iedereen weet waar die precies voor staat. Hoog tijd voor een kleine opfrissing dus!

Wat is een schuldsaldoverzekering?

schuldsaldoverzekering

Als u een lening aangaat, kunt u ervoor kiezen om een schuldsaldoverzekering te nemen die uw partner (of andere erfgenaam) beschermt als u overlijdt vóór het geleende kapitaal volledig is afbetaald. Ze garandeert de terugbetaling van het hele kapitaal of een deel ervan, afhankelijk van het verzekerde bedrag.

Een schuldsaldoverzekering beperkt zich niet tot hypothecaire leningen. Voor elke lening kunt u er eentje afsluiten, bij de aankoop van een auto of zelfs bij persoonlijke leningen. U kunt er ook bijkomende waarborgen aan koppelen die u en uw gezin beschermen in tijden van bv. arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. De schuldsaldoverzekering geeft u dus vooral gemoedsrust. En de geruststelling dat uw naasten niet in de problemen komen, mocht u onverwacht het tijdelijke voor het eeuwige ruilen.

Hoeveel moet u verzekeren?

U kiest zelf welk percentage van het geleende bedrag u wilt verzekeren. Niet iedereen dekt de volledige openstaande schuld van zijn krediet. Het is ook mogelijk om 50% van de schuld te verzekeren of 75%. De meeste mensen lenen samen met hun partner. En gaan dan dikwijls voor een van deze drie opties:

  • Beide partners nemen een dekking voor de helft van het geleende kapitaal. Dat geeft samen dus een dekking van 100%. Daarbij is het wel uitkijken dat de last voor de langstlevende partner niet te hoog uitvalt in combinatie met alle andere huishoudelijke kosten.

  • Beide partners nemen een dekking voor het volledige geleende kapitaal. Bij overlijden vallen de afbetalingen voor de langstlevende partner dan volledig weg. Die zekerheid brengt wel hogere premies met zich mee.

  • De gulden middenweg is een totale dekking tussen 100% en 200% van het geleende bedrag. Op die manier houdt u de premies voor de verzekering beperkt. En hebt u meer garantie dat de langstlevende partner het resterende uitstaande kapitaal kan afbetalen.

Hoe wordt de premie bepaald?

De premie voor een schuldsaldoverzekering is maatwerk en hangt af van twee zaken:

  • Uw hypotheeklening: hoe hoger het kapitaal dat u laat verzekeren, hoe hoger de premie.

  • Uw overlijdensrisico: dat wordt beïnvloed door uw leeftijd bij de ondertekening van het contract (hoe ouder u bent, hoe hoger de premie), het feit of u rookt of niet, uw gezondheidstoestand en het al dan niet beoefenen van sporten die als gevaarlijk worden beschouwd. Sinds eind 2012 mag er geen verschil in premie meer zijn tussen mannen en vrouwen.

Hoe betaalt u de premies?

De meeste banken en verzekeraars bieden de volgende opties om de premie te betalen:

  • Eenmalige premie: de premie wordt betaald bij het afsluiten van het krediet. Dat is de goedkoopste formule. Maar dan moet u wel in staat zijn een bepaald bedrag in één keer te betalen. Bovendien kan het ook gebeuren dat u een lening vervroegd terugbetaalt, bv. bij verkoop van de woning waarvoor de lening werd aangegaan. In dat geval kan de betaalde premie niet worden teruggevraagd.

  • Jaarlijkse premie over 2/3 van de looptijd: daarbij hebt u dikwijls nog de keuze tussen een constante premie en een premie die jaarlijks aangepast wordt.

  • Meer frequente betalingen: soms kunt u ook maandelijks, driemaandelijks of zesmaandelijks uw premie betalen. Weet dan wel dat hoe meer u uw betalingen spreidt, hoe duurder dat op lange termijn uitkomt.

Bron: Blog Record Bank