Geldzaken: wat verandert er in 2016?

De recente begrotingsmaatregelen van de regering hebben sinds begin dit jaar een impact op uw dagelijks leven. Wat moet u weten?

Verhoging van de roerende voorheffing

De roerende voorheffing (RV) werd van 25% naar 27% verhoogd. Ze wordt op alle roerende inkomsten geheven. Voor sommige geldt er nog een verlaagd tarief.

 • Roerende voorheffing van 27%: voor dividenden van aandelen, intresten van obligaties, kasbons, termijnrekeningen en staatsbons.
 • Verminderde of geen roerende voorheffing: intresten van de Leterme-staatsbons (15%), gereglementeerde spaarrekeningen (geen RV tot 1.880 euro aan intresten; daarboven geldt een RV van 15%).

Afschaffing van de woonbonus

De woonfiscaliteit werd geregionaliseerd. Het gaat in de eerste plaats om de fameuze woonbonus. Dankzij de woonbonus genoten belastingplichtigen van een mooie fiscale aftrek bij de aankoop van hun woning. De maatregelen van de Vlaamse regering zijn vorig jaar in voege getreden. Nu volgen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Wallonië.

 • In Brussel werd de woonbonus afgeschaft. Maar in ruil daarvoor wordt het bedrag vrijgesteld van registratierechten verhoogd bij aankoop van een pand van minder dan 500.000 euro.
 • Ook in Wallonië werd de woonbonus afgeschaft. Hij wordt vervangen door een wooncheque (‘chèque habitat’) ter ondersteuning van de aankoop van de eerste woning. Het bedrag ervan vermindert in functie van de inkomsten van de belastingplichtige: hoe hoger de inkomsten, hoe lager het bedrag van de cheque.

Opgelet: dat geldt alleen voor de aankoop van panden waarvan de notariële akte na 31 december 2015 verleden werd.

Registratierechten

Ook de registratierechten werden geregionaliseerd:

 • In Brussel Hoofdstad en Vlaanderen verandert er niets. Opgelet: zoals eerder aangehaald, werd in Brussel het gedeelte vrijgesteld van registratierechten wel verhoogd.
 • Wallonië behoudt het tarief van 12,50%. Vanaf het derde pand betaalt de belastingplichtige wel 15% registratierechten.

Onroerende voorheffing

 • In Brussel werd de onroerende voorheffing met 10% tot 12% verhoogd, afhankelijk van de gemeente. Elke belastingplichtige heeft wel recht op een forfaitaire vermindering van 120 euro voor zijn eigen woning.
 • In de twee andere gewesten veranderde er niets voor de eigen woning.

Accijnzen en taksen

 • In 2016 en 2017 verhogen de accijnzen op diesel geleidelijk aan. Die op benzine verminderen.
 • De accijnzen op alcohol werden sinds 1 november 2015 verhoogd: +2,60 euro voor een fles sterke drank, +0,17 euro voor een fles wijn van 75 cl en +0,01 euro voor bier.
 • Ook de accijnzen op tabak nemen toe: +0,32 euro per pakje in 2016 (in 2018 wordt roltabak maar liefst 2,88 euro duurder).
 • Sinds 1 januari 2016 worden frisdranken ook belast: +0,03 euro voor een fles van 1 liter en +0,01 euro voor blikjes van 33 cl.

Bron: Blog Record Bank