Beleg gespreid in de tijd met fondsen

Op geregelde tijdstippen een kleiner bedrag in fondsen investeren: dat is vaak de beste optie. Want die periodieke aanpak schakelt emoties uit en voorkomt dat beleggers met hun hele kapitaal op het allerslechtste moment in de beurs stappen.

Veel beleggers zoeken het ideale moment om in en uit de beurs te stappen. Het principe van markttiming is dan ook doodsimpel: koop wanneer de koersen op een dieptepunt zitten en verkoop op het hoogtepunt. Toch slaagt bijna geen enkele belegger er in om de markt perfect te timen. ‘Markttiming is een illusie. De voorbije crisissen tonen dat pijnlijk aan’, zegt Arne Lebegge van Record Bank. Dat heeft verschillende oorzaken. Om te beginnen kan niemand de toekomst voorspellen. Achteraf is het gemakkelijk om op een grafiek het diepte- en hoogtepunt te bepalen. Maar geen enkele belegger weet nu wanneer de beurs haar volgende top zal bereiken.

Bovendien vraagt markttiming een aanpak die helemaal indruist tegen het instinct van beleggers. Het beste moment om deelbewijzen van een beleggingsfonds te kopen, dient zich aan wanneer de koersen sterk dalen en er paniek heerst op de beursvloer. Maar net op dat moment is ook de vertwijfeling bij beleggers het grootst. En omgekeerd aarzelen veel beleggers om uit een fonds te stappen als de koersen sterk stijgen en iedereen euforisch is over de beurs. Net op die momenten zijn beleggers helemaal in de ban van hun emoties en nemen ze niet langer rationele beslissingen.

Hoger rendement

Moeten beleggers dan maar wegblijven van de beurs? Helemaal niet. ‘Met een periodiek beleggingsplan is het perfect mogelijk om spaarcenten zonder emotie aan het werk te zetten’, zegt Lebegge. Het komt er dan op aan om op geregelde tijdstippen – elke maand, elk trimester of elk semester- een vast bedrag in een fonds te stoppen. Die aanpak biedt tal van voordelen. Om te beginnen moet een belegger zich niet bekommeren om de bijna onmogelijke vraag of dit nu het goede moment is om in de beurs te stappen. Bovendien heeft hij de zekerheid dat hij zowel bij hoge als bij lage beurskoersen deelbewijzen koopt.

Net daarin ligt de kracht van periodiek beleggen. Je surft mee op de golven als het goed gaat, terwijl je in een dalende markt met hetzelfde budget meer deelbewijzen van een fonds koopt. Daardoor daalt de gemiddelde aankoopprijs van een deelbewijs, wat uitzicht geeft op een potentieel hoger rendement’, zegt Lebegge. Dat beperkt de risico’s, want met een periodieke beleggingsaanpak is het rendement niet langer afhankelijk van slechts één instapmoment.

Vermogensopbouw

Periodieke beleggingen zijn interessant voor de vele spaarders die zich stilaan transformeren tot voorzichtige beleggers. Met een periodieke belegging raakt u stapsgewijs vertrouwd met de beurs. Bovendien is het een rendabele strategie om vermogen op te bouwen met geld dat mondjesmaat bijeen wordt gespaard. Uiteindelijk is dat ook het principe van pensioensparen: voldoende pensioenkapitaal verzamelen door jaarlijks een vast bedrag in een pensioenfonds te stoppen.

Toch zijn het niet alleen mensen die nog een vermogen aan het opbouwen zijn die baat hebben bij periodieke beleggingen. ‘Ook de klanten die al een groot bedrag ter beschikking hebben, raden we meestal af om dat in één keer te beleggen. Zij hebben er ook belang bij om gespreid in beleggingsfondsen te stappen en zo minder een speelbal te zijn van de huidige volatiliteit op de financiële markten’, zegt Lebegge.

Bron: Blog Record Bank