Erkend onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

RVB Consult is de handelsbenaming die RVB Consult bvba gebruikt voor haar activiteiten als onafhankelijk verzekeringsmakelaar.

Ons kantoor heeft geen enkele financiële en juridische binding met om het even welke verzekeringsmaatschappij, bank of andere financiële instelling. Wij zijn een volledig zelfstandige onderneming. Geen enkele bank, verzekeraar of andere aanbieder van financiële producten heeft een stemrecht of een aandeel in ons kapitaal. Wij vinden dit belangrijke voorwaarden om u een objectief en ongebonden advies te kunnen geven.

Ons ondernemingsnummer in het register der rechtspersonen is 0474.776.594, bijgehouden door de KBO (Kruispuntbank Ondernemingen).

We zijn ingeschreven als verzekeringsmakelaar onder het nummer 048124 A-cB in het register van verzekeringstussenpersonen, bijgehouden door de FSMA, Congresstraat 12-14 te 1000 Brussel.

Bereikbaar 24/24 – 7/7.

Ons kantooradres is: RVB Consult, Holstraat 38, 8790 Waregem.

U kan ons bellen op het nummer: 056 60 33 30 – uw e-mails ontvangen we graag op info@rvbconsult.be.

Onze openingsuren zijn:
Maandag: 09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur
Dinsdag: 09.00 – 12.00 uur
Woensdag: 09.00 – 12.00 uur
Donderdag: 09.00 – 12.00 uur
Vrijdag: 09.00 – 12.00 uur en 13.00 – 17.00 uur

Ons telefoonnummer is 24/24 en 7/7 bereikbaar. Dus ook buiten de kantooruren kunt u ons contacteren.

AssurMiFID gedragsregels

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de "AssurMiFID gedragsregels" en in dit verband wensen we u volgende informatie mee te delen:

1. Aangeboden producten en diensten

Informatie over begrip verzekeringsbemiddeling

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan, d.w.z. de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten of het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Nummers van de takken en de titulatuur

1: Ongevallen; 2: Ziekte; 3: Voertuigcasco met uitzondering van rollend spoorwegmaterieel; 8: Brand en natuurevenementen; 9: Andere schade aan goederen; 10: BA motorrijtuigen; 13: Algemene BA 15: Borgtocht; 16: Diverse geldelijke verliezen; 17: Rechtsbijstand; 18: Hulpverlening; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 22: Bruidsschat- en geboorteverzekeringen, niet verbonden met beleggingsfondsen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen; 27: Beheer van collectieve pensioenfondsen.

Polisvoorwaarden

Klik hier om de algemene voorwaarden van uw polissen aan te vragen. U kunt deze ook terugvinden op de website van de desbetreffende verzekeringsmaatschappij.

2. Informatie over het belangenconflictenbeleid

De AssurMiFID-gedragsregels leggen ons kantoor op om een schriftelijk beleid op te stellen voor het beheer van belangenconflicten. Op de pagina 'belangenconflict' kunt u meer informatie terugvinden over hoe ons kantoor hieraan invulling geeft.

3. Vergoeding

Voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de verzekeringsonderneming, die deel uitmaakt van de premie die u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de verzekeringsportefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of voor bijkomende taken ingevuld door ons kantoor. Voor meer informatie contacteer ons kantoor of raadpleeg de klantenzone van onze website. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant.