Voertuigen

Uw bedrijf beschikt waarschijnlijk over een aantal voertuigen, zoals personenwagens, bestelwagens, vrachtwagens of speciale machines. De dekkingen en vereiste waarborgen kunnen dus sterk verschillen naargelang het soort voertuig en/of het gebruik ervan.

Naast de basiswaarborg Burgerlijke Aansprakelijkheid kunt u deze aanvullende waarborgen onderschrijven:

 1. Grote omnium
 2. Kleine omnium
 3. Pechverhelping
 4. Verkeerspolis
 5. Goederenverzekering/transportverzekering

Gebouwen

Een goede brandverzekering op maat is een must voor iedere onderneming. Deze wordt aangevuld met volgende essentiële dekkingen:

 1. Diefstalverzekering koopwaar en materieel
 2. Rechtsbijstand na brand
 3. Bedrijfsschade na brand
 4. Polis elektronica
 5. Polis machinebreuk
 6. Alle Bouwplaats risico's en montages

Aansprakelijkheid

Bedrijfsleiders kunnen de eventuele risico's beperken tot een minimum. Uiteraard wilt u uw resultaten en uzelf zo goed mogelijk beschermen. Als uw aansprakelijkheid betrokken is, kan er tussengekomen worden bij schade die derden zouden kunnen lijden door de uitoefening van uw activiteiten.

Naast de klassieke polis BA Uitbating kunnen ook volgende verzekeringen een must zijn, afhankelijk van de sector:

 1. Verzekering productaansprakelijkheid
 2. Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid
 3. Burgerrechtelijke aansprakelijkheid na levering
 4. Verzekering BA vrijwilligers
 5. Objectieve aansprakelijkheid

Arbeidsongevallen

De wettelijk verplichte arbeidsongevallenverzekering beschermt uw medewerkers tegen letselschade die zij op de werkplek of tijden het woon-werkverkeer oplopen.

Pensioenopbouw

Financiële zekerheid en extra pensioen voor u en uw medewerkers. Naast de klassieke fiscale oplossingen zoals pensioensparen en klassieke levensverzekeringspolissen kunt u als zelfstandige of via uw onderneming een extra legaal pensioenkapitaal bijeen sparen.

Voor zelfstandigen zonder vennootschap: Vrij Aanvullend Pensioenplan voor Zelfstandigen (VAPZ)
Voor zelfstandigen in een vennootschap: Individuele Pensioentoezeggingen (IPT)
Oplossingen voor uw medewerkers: Groepsverzekering

Hospitalisatie

Meer en meer ondernemingen onderschrijven een hospitalisatieverzekering voor hun medewerkers omdat dit fiscaal voordeliger is.

Rechtsbijstand

Het leven loopt niet altijd zoals we willen. Een ongeluk, een discussie of een geschil, het overkomt ons allemaal. Een goede rechtsbijstandsverzekering kan u daarbij met raad en daad bijstand en voorziet polissen op uw maat. Kiezen voor een goede rechtsbijstandsverzekering is dus van essentieel belang. 

Enkele voorbeelden van waarborgen naargelang het onderschreven polistype:

 1. Strafrechtelijke verdediging
 2. Burgerlijk verhaal
 3. Contractuele geschillen