Voertuigen

Auto, moto, bromfiets, lichte vrachtwagen,... Van zodra u de openbare weg gebruikt met één van deze voertuigen bent u wettelijk verplicht om een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten. Naast deze waarborg kunt u ook aanvullende waarborgen afsluiten naargelang uw behoeftes en verlangens.

 1. Grote Omnium
 2. Kleine Omnium
 3. Pechverhelping
 4. Verkeerspolis

Woning

Uw woning is één van uw kostbaarste bezittingen. Hoewel er geen wettelijke verplichting bestaat om een brandverzekering af te sluiten kunnen de kosten die bij een brand gepaard gaan dramatisch hoog oplopen. Denk maar aan de opruiming van een beschadigd gebouw, de aankoop van een nieuwe inboedel, de heropbouw van de woning,... Het afsluiten van een degelijke brandverzekering is dus geen overbodige luxe.

Een brandverzekering dekt ook veel meer dan alleen het gevaar op brand:

 1. Aanrijding van het gebouw
 2. Waterschade
 3. Glasbreuk
 4. Storm- en hagelschade
 5. Elektriciteitsschade
 6. Inbraakschade (en diefstal indien de optionele waarborg onderschreven werd)

Aansprakelijkheid

Toegebrachte schade aan derden zou wel eens heel duur kunnen uitvallen. Een fractie van een seconde volstaat om per ongeluk schade toe te brengen. Gelukkig bestaat de verzekering BA Familiale.

Naast deze klassieke polis kunt u ook volgende verzekeringen nodig hebben:

 1. BA Huispersoneel
 2. BA Paard
 3. BA Pleziervaart

Rechtsbijstand

Het leven loopt niet altijd zoals we willen. Een ongeluk, een discussie of een geschil, het overkomt ons allemaal. Een goede rechtsbijstandsverzekering kan u daarbij met raad en daad bijstand en voorziet polissen op uw maat. Kiezen voor een goede rechtsbijstandsverzekering is dus van essentieel belang

Enkele voorbeelden van waarborgen naargelang het onderschreven polistype:

 1. Strafrechtelijke verdediging
 2. Burgerlijk verhaal
 3. Contractuele geschillen

Hospitalisatie

Deze verzekering betaalt uw hospitalisatiekosten onbeperkt terug, inclusief dagopnames. Ook uw medische voor- en nabehandelingskosten worden vergoed, na tussenkomst van het ziekenfonds.

U hebt de vrije keuze van arts, kamer en ziekenhuis. Als u bij een ongeval, ziekte of bevalling wordt opgenomen, hoeft u enkel uw kaartje voor te leggen. De maatschappijen werken met een derdebetalersregeling. In dat geval wordt uw factuur rechtstreeks aan het ziekenhuis betaald, waardoor u geen voorschot of hoge eindfactuur voorgeschoteld krijgt.

Uitvaart

Een uitvaartverzekering is een verzekering waarbij u via een periodieke bijdrage geld verzamelt voor uw uitvaart. Dankzij deze verzekering hoeven nabestaanden zich geen financiële en praktische zorgen te maken. De kosten van de begrafenis of crematie zijn immers op voorhand gedekt.

 1. Bepaal zelf het bedrag en de duur van uw bijdrage
 2. Blijf levenslang verzekerd maar betaal niet levenslang
 3. Kinderen tot 18 jaar mee verzekerd
 4. Nabestaandenzorg is inbegrepen